قسمت اول

تماشای قسمت اول

خلاصه

سه نوجوان دبیرستانی شجاع و ماجراجو که از تسلط ارواح شرور و خبیث بر شهرشان خسته شده اند تصمیم می گیرند با تشکیل یک تیم ابرقهرمانی به مبارزه با این ارواح بپردازند و از شهر خود و ساکنان آن در برابر شرارت های این موجودات مراقبت و محافظت کنند.