قسمت اول

تماشای قسمت اول

خلاصه

گروهی از نوجوانان که سفینه فضایی متروکه استارفلیت را ربوده تا از آن برای کشف کهکشان و ماجراجویی استفاده کنند و...