خلاصه

عشق و علاقه زیاد یک دختر کوچکی نسبت به سگی کوچک به اسم کلیفورد باعث می شود که این سگ به غول آسا شود و...