خلاصه

پس از یک سری اتفاقات ناگوار میکی و مینی و دوستانشان در سراسر جهان از هم جدا میشوند و باید سعی کنند تا شب کریسمس به تپه های هات داگ برگردند و یک غریبه مرموز و شاد ظاهر می شود تا در مورد ستاره آرزوها به آنها بگوید که می تواند راز آوردن همه به موقع به خانه برای جشن گرفتن باهم باشد و...