توجه!

فیلم زیر فاقد زیرنویس است برای تماشا با زیرنویس بر روی لینک زیر فیلم کلیک کنید

خلاصه

اسکوبی دوو و دوستانش این بار آنها به مکزیک میروند و در آنجا با یک هیولای مکزیکی مواجه می شوند و به دنبال راهی برای خلاصی از آن هستند و...