​​​​​​

خلاصه

یک پسر ده ساله به نام مکس باید تنها در خانه بماند، خانواده او در توکیو به سر می‌ برند و مکس در خانه می‌ تواند دست به هر کاری مثل خوردن خوراکی‌ های غیرمفید بزند اما مکس باید از خانه در برابر هجوم سارقان محافظت کند و...