خلاصه

تعدادی از حیوانات خطرناک استرالیا که از زندانی بودن در بخش خزندگان و نگاه انسان ها طوری که فکر میکنند آنها هیولای خطرناک هستند خسته شدند و نقشه‌ای میکشند تا فرار کنند و...