خلاصه

بارنی که بهترین دوست او یک دستگاه دیجیتالی جدید به نام ران میباشد که کارهایی مانند راه رفتن و صحبت کردن را انجام میدهد و ران و بارنی به سمت سفری شگفت انگیز برای درک مفهوم واقعی دوستی هدایت شده و…