خلاصه

توله سگ دوست داشتنی و هیولایی لولو خان، انرژی بیشتری نسبت به همیشه دارد و فقط می خواهد بازی کند، متاسفانه لولو خان بیش از حد کار دارد و نمی تواند بازی کند.