خلاصه

هنگامی که نیکو یک زنبور عسل کوچک سرسخت و بهترین دوستش نیک ، یک شاهزاده خانم مورچه را نجات می دهند آنها خود را در میان یک نبرد حماسی حماسی می بینند که آنها را به دنیای جدید عجیب می برد و دوستی آنها را تا حد ممکن آزمایش می کند.